Hur du kan öka dina chanser att arbeta med det du vill?! Tanken med dagen är att du som student ska få tips och råd om hur du kan använda dina antropologiska kunskaper på arbetsmarknaden. Det blir presentationer och panelsamtal med inbjudna gäster. Under eftermiddagen kommer du att kunna ställa frågor och samtala med presentatörerna.

Mingel, 12.30–13.00, utanför DeGeersalen

Panelsamtal, 13.00–17.00, DeGeersalen

Moderator: Andreas Silva

Program (prel.):

13.00 – Välkomna!

Professor Mark Graham, prefekt vid Socialantropologiska institutionen, hälsar välkomna.

13.15 - 14.00 Kultur & Identitet. Medverkande: Kajsa Hartig (Nordiska museet) och Rojin Pertow (Galago)

14.20 - 15.10 Politik & Påverkan. Medverkande: Tina Vikor (Huddinge kommun) och Joanna Castro (Politiskt sakkunnig Solna)

15.30 - 16.30 Katastrofstöd & Utveckling. Medverkande: Masse Hellström (WHO) och Chris Coulter (Folke Bernadotteakademien)

Om paneldeltagarna

Kajsa Hartig, verksamhetsutvecklare och digital strateg, Nordiska museet

Kajsa Hartig är verksamhetsutvecklare och digital strateg vid avdelningen Digital interaktion, Nordiska museet. Hon är ansvarig för museets digitala strategi och arbetar med utvecklingsprojekt inom området digital interaktion och insamling. Hennes bakgrund finns inom kulturarvssektorn, och hon har arbetat med digital verksamhetsutveckling och produktion sedan mitten av 1990-talet. Kajsa är också projektledare för forskningsprojektet Collecting Social Photo (2017–2020), som syftar till att ta fram rekommendationer för insamling av sociala medier-fotografi vid museer och arkiv. Projektet bedrivs med Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, som forskningspartner.

Rojin Pertow, chefredaktör, magasinet Galago

Rojin Pertow är antropolog och medievetare som tog en kandidatexamen i socialantropologi från Stockholms universitet 2014. Hon skrev sin kandidatuppsats inom fältet digital antropologi om socialisering och platsbegreppet i förhållande till digitala rum med fokus på datorspelet World of Warcraft. Efter kandidaten studerade Rojin masterprogrammet i digitala medier och kommunikation på Uppsala universitet fram till 2016. Sedan dess har hon hunnit arbeta med kommunikation och media på bland annat kvinnojouren Terrafem och Fria Tidningen. Hon har nyligen tillsatts som chefredaktör på magasinet Galago.

Tina Vikor, biträdande projektledare, Bosättningsenheten, Huddinge kommun

Projektet jag jobbar med handlar om att studera och understödja arbetet med att bosätta nyanlända med uppehållstillstånd som har anvisats av Migrationsverket till Stockholms stad och Huddinge kommun. Jag jobbar nära en kollega och våra arbetsuppgifter består bland annat av att besöka bägge kommuners boenden och berörda verksamheter, intervjua tjänstemän, skriva rapporter samt anordna workshops och en konferens. Vi planerar också inför några djupintervjuer med nyanlända under våren. Jag tog masterexamen i socialantropologi sommaren 2017 på Stockholms universitet.

Joanna Castro, politiskt sakkunnig Solna

Jag är socialantropolog, politisk sekreterare i Solna och kandiderar till riksdagen i höst.

Jan-Marcus (Masse) Hellström, konsult, WHO och UNICEF

Jag arbetar som behaviour change specialist för WHO och UNICEF, nuförtiden som konsult, med bland annat vaccineringsprogram, användning av antibiotika och med att minska alkoholkonsumtion inom vissa grupper samt med kommunikation i olika kriser Jag har arbetat med olika FN-organ sedan 2008 och även jobbat för MSF (Läkare Utan Gränser) en kortare period. Jag arbetar för tillfället mest i Central-Asien men har också haft Pakistan, Nepal och Afghanistan som arbetsfält. Jag blev färdig antropolog från Stockholms universitet 2006.

Chris Coulter, chef för Folke Bernadotteakademins arbete med konfliktförebyggande, dialog och medling

Chris Coulter är chef för FBA:s arbete med konfliktförebyggande, dialog och medling. Hon har i snart 20 år arbetat med frågor om fred, säkerhet och utveckling, bland annat som ämnessakkunnig på till biståndsministern, som konsult och forskare. Chris ledde tidigare Sidas International Training Program om 1325: kvinnor, fred och säkerhet, och har också arbetat i ett tiotal konflikt- och postkonfliktländer med dessa frågor, t.ex. i Colombia där hon bidrog med tekniskt stöd till fredsprocessen. Chris disputerade 2006 i antropologi vid Uppsala universitet på en avhandling om kvinnor, fred och säkerhet och kriget i Sierra Leone.

Anmälan

Då det finns ett begränsat antal platser i DeGeersalen behöver vi veta hur många som kommer. OSA därför senast torsdag 15 mars till Lina Lorentz lina.lorentz@socant.su.se med ditt namn och vilket program eller vilken kurs du läser (ange Antropologernas dag i ämnesraden).

Välkomna!

                                                               ***

Studentrådet ordnar fest

Efter panelsamtalen blir det middag på Bojan kl. 18.00 (mingel från kl. 17.30).

Läs mer om middagen och hur anmäler dig här.

För frågor om middagen, hör av dig till studentrådet på socialantropologi@gmail.com.