MFS är ett stipendium som finansieras av Sida och administreras av Internationella programkontoret. Syftet med programmet är att ge studenter ökade kunskaper om ett så kallat utvecklingsland.

De fyra stipendierna utlyses två gånger under 2015.

Sista ansökningsdag för det första ansökningstillfället är den 1 juni 2015. Beslut meddelas senast två veckor därefter.

Sista ansökningsdag för det andra ansökningstillfället är den 28 september 2015. Beslut meddelas senast två veckor därefter.

Med tanke på kursernas ordning är det lämpligt att masterstudenter ansöker i den första omgången och kandidatstudenter i den andra omgången.

Läs mer om hur du ansöker.