I år har den franska filmfestivalen tema Medelhavet, som en symbol för mångfalden inom fransk film. Medelhavet är en hundraårig mötesplats där olika kulturer förenats, konfronterats och fått ett ömsesidigt inflytande över varandra. Detta har alltid inspirerat filmregissörer.

Ett samtal med Nabil Belkacem (Mediapedagog, Styrelsemedlem i CinemAfrica, Ingår i CinemAfricas programgrupp och Ingår i Svenska Filminstitutets referensgrupp för stöd till lansering av importerad kvalitetsfilm), Madeleine Bergh (dokumentärfilmare och filmlärare) och Fatma Omrani Chargui från Tunisiska ambassaden.

För mer information.