Här kan du läsa en sammanfattning av informationen om våra utbildningar.

Ta del av en fullständig information om våra utbildningar.

Du söker fram och anmäler dig till kurser och program via Stockholms universitets utbildningskatalog eller direkt på antagning.se där du även skapar ett användarkonto för att kunna anmäla dig.