Sista anmälningsdag till vårterminen 2019 är den 15 oktober.

Studenter som läser på Kandidatprogrammet i socialantropologi väljer under År 2 att läsa breddningsämnen.

Dels kan du söka, via www.antagning.se, ett eller flera breddningsämne/n på Stockholms universitet eller ett annat universitet eller högskola i Sverige; dels kan du välja att studera utomlands.

Läs mer om breddningsåret.