Varför valde du att åka iväg på utlandsstudier genom Stockholms universitets centrala avtal?

– Jag var på resande fot när jag ansökte till kandidatprogrammet i Socialantropologi. Redan när jag läste om programmet lockades jag av möjligheterna för utbytesstudier via institutionen eller Stockholms universitet. Stockholms universitet har centrala avtal med många länder i olika delar av världen och jag drevs av möjligheten att få åka till ett latinamerikanskt land för att både få nya perspektiv och kunna få utvecklas akademiskt och språkmässigt på en plats som skiljer sig från Stockholm och det jag är van vid här hemma. Redan under första eller andra veckan på första terminen träffade jag universitetets utbyteskoordinatorer för att få svar på mina frågor och höra mer om hur utbyten fungerar, säger Linn Thullberg.

Vad var det med Mexiko som lockade?

– Jag visste att jag ville åka till ett spansktalande land där jag kunde studera på spanska för att utveckla mina språkkunskaper. Jag hade rest runt i Mexiko några månader tidigare och hade även en vän som hade haft en utbytestermin där. Så när jag såg möjligheten att söka var det ett lätt val. Att det var just UNAM som jag sökte till var också ett viktigt val för mig då det är det största kommunala universitetet i Mexiko och Latinamerika och där ges de samhällsvetenskapliga studierna ett annat politiskt perspektiv och antropologin har en annan relevans. Att jag sedan fick bo på en plats en längre tid gjorde att jag lärde mig så mycket mer om Mexiko som land, säger Linn Thullberg.

 

Linn Thullberg utbytesstudent till Universidad Nacional Autónoma de Mexico
Linn Thullberg i Mexiko. Foto: privat

 

Vad läste du för kurser?

– Innan jag åkte hade jag tänkt att jag ville läsa statsvetenskap, men när jag väl var på plats och förstod systemet och såg det stora utbudet av kurser valde jag att läsa blandade kurser inom internationella relationer, statsvetenskap och sociologi. Jag kunde välja fritt så jag läste alltifrån ”Samtida problem i Latinamerika” och ”Internationell nutida politik” till ”Fred, säkerhet och utveckling” och ”Moderna politiska tankar”. De kurser jag fick ut mest av var de där lärarna var väldigt engagerade och insatta i sina ämnen. Bland annat läste jag ”Mundialización, identidad y diversidad de culturas” där vi gick igenom aktuella teman kring identitet, globalisering och kulturell mångfald som gav mig nya perspektiv, säger Linn Thullberg.

Vilka var de största skillnaderna mellan att plugga i Mexiko och på Stockholms universitet?

– Hela universitetssystemet ser väldigt annorlunda ut på UNAM. Först och främst läses alla kurser parallellt (under hela terminen) och det finns ett fast schema för varje kurs med träffar en till två gånger i veckan. Det finns flera olika lärare som ger samma kurser vilket gör att kurserna ser olika ut beroende på vilken lärare som håller den. Det är inte ett I II III-system för nivåerna som på Stockholms universitet utan nivåerna på kurserna beror på vilken termin de ges inom de olika kandidatprogrammen, säger Linn Thullberg.

– Lektionerna är upplagda på ett sätt som mer kan liknas med gymnasiet i Sverige eller en blandning av hur föreläsningar och seminarier ser ut på Stockholms universitet: lektioner i ett mindre klassrum där läraren antingen håller längre presentationer eller ger mycket rum för diskussion (oftast både och). Jag tycker att detta var väldigt bra för mig som utbytesstudent; dels få mer redogörelser för all litteratur på spanska, dels få höra perspektiv från de andra studenterna i öppna diskussioner, säger Linn Thullberg.

Hur var nivån på kurserna jämfört med studierna på Stockholms universitet?

– Jag tycker att nivån är lik den på Stockholms universitet. På min andra termin hade jag kommit in i hur systemet fungerade och jag valde kurser som tillhörde senare terminer och där lärarna hade goda omdömen och då var också nivån högre vilket gjorde att både kurserna i sig var på en högre nivå och studenterna hade studerat längre vilket ledde till andra perspektiv på diskussionerna, säger Linn Thullberg.

Var det svårt att organisera allt runt omkring studierna (t.ex. boende, resa, fritid)?

– Det kan vara svårt att planera allt innan du vet hur allt fungerar men så fort du är på plats så löser sig allt. Hur mycket du än läser och vill förbereda dig så går det inte att läsa på om allt om Mexiko City som är världens tredje största stad med 20 miljoner invånare. Det tog lite tid att lära sig skillnaderna mellan de olika områdena i staden, var jag ville bo, hur jag skulle ta mig runt, vad jag ville se utanför studierna med mera. Men det gick ändå fort att komma in i vardagen och väl på plats så var det mycket lättare att ta in alla nya perspektiv och hantera den nya kontext som jag hamnat i, säger Linn Thullberg.

Linn Thullberg utbytesstudent till Universidad Nacional Autónoma de Mexico
Linn Thullberg i Mexiko. Foto: privat

 

Vad vill du göra efter studierna?

– Mitt utbyte i stort har gett mig väldigt mycket, precis som varje delkurs på Stockholms universitet ger dig väldigt mycket. Till att börja med ska jag skriva mitt examensarbete och genom ett Minor Field Studies-stipendium kommer jag åka tillbaka till Mexiko och genomföra mitt fältarbete. Vad jag ska göra efter min examen är ännu inte bestämt. Det jag tänker idag är att jag vill studera vidare och läsa en master i antropologi och arbeta inom internationella organisationer och globala frågor eller möjligen studera vidare, säger Linn Thullberg.

Linns bästa tips innan du åker iväg på utlandsstudier

  • Våga. Allting kan kännas nervöst och du kan vara lite rädd för allt nytt som kommer komma, men oftast så resulterar det i något gott.
  • Förbered dig väl. Ha koll på var du ska spendera första tiden, vad som är aktuellt i landet du åker till och vad som behöver fixas innan du åker iväg. Har du koll på det så undviker du hastiga beslut eller onödigt krångel. (Fast sånt också brukar lösa sig!)
  • Språk. Om du ska studera på ett språk som du inte läst så mycket tidigare så se det inte som ett hinder, utan fortsätt ta småkurser, läs böcker, lyssna på musik på värdspråket redan innan du åker. Det kommer vara till hjälp när du väl är på plats.

Linns bästa tips när du är på plats

  • Att prata och umgås med människor ger väldigt mycket, både praktiskt och socialt. De flesta är väldigt hjälpsamma och att ha universitetet och dina klasskompisar som bas gör det mycket lättare att komma in i allt och få en fungerande vardag.
  • Planera tiden väl. Att studera på ett nytt språk kräver mycket tid för att förstå all litteratur, kunna skriva uppsatser, formulera sig med mera, och att då planera väl så att du får ihop det sociala livet kan vara viktigt och det kommer också att ge dig mycket mer (även akademiskt).
  • Ta tillvara på tiden. Ett första utbyte på kandidatnivå händer bara en gång och att ta tillvara på studierna och de nya perspektiv du får men också på livet runt omkring kommer vara något du kommer att ha med dig resten av livet.

Ansökningsperiod centrala avtal

De centrala (universitetsövergripande) avtalen är ett komplement till institutionernas egna avtal. Partnerlärosäten ligger i de flesta fall utanför Europa med undantag av nätverken north2north och Nordlys.

  • Ansökningsperiod centrala avtal (för studier VT 2020): sista ansökningsdag 31 mars 2019

Information om universitetets centrala avtal och north2north samt hur du ansöker hittar du på www.su.se/utbildning/studera-utomlands.

Viktig information för sig som student

Studerar du på kandidatprogrammet i Global utveckling? Läs mer om utlandsstudier här.

Studerar du på Socialantropologiska institutionens kandidat- eller masterprogram? Läs mer om utlandsstudier här.