Var proaktiv

Var ute i tid och ligg gärna steget före. Titta på kursplanen och den information som finns på webben, ta reda på kurslitteraturen och alla praktiska saker. Köp det material du behöver och ha det med dig till undervisningstillfällena. Läs översiktligt det material som ska behandlas före lektionen. Det gör det lättare att hänga med och kunna ställa frågor.

Ta eget ansvar

Du förväntas ta ett större personligt ansvar för din inlärning än vid exempelvis gymnasiestudier. Egna studier (självstudier) dominerar. Det är kanske en av de största skillnaderna mellan universitetsstudier och andra studieformer.

Börja plugga på en gång

Du tjänar på att lägga ner mycket arbete i början av terminen. Du kommer snabbare in i ämnet, det blir mer intressant och roligt, du blir motiverad och mindre stressad.

Gör en studieplanering fram till första examinationen

Försök ha en bra balans mellan studier och fritid. Det är bra att göra en studieplanering vecka för vecka eller åtminstone dag för dag. Lägg in tid för sammanfattningar och repetition. Följ upp hur det går! Reflektera över vad som gått bra och mindre bra. Fortsätt med det som fungerar för dig. Vi är individer och lär oss på olika sätt. Finn ditt sätt att studera.

Hitta en trevlig studiekamrat eller en bra grupp att jobba i

Det är viktigt att de andra i gruppen är positiva till att studera.

Att studera vid Stockholms universitet

Stockholm University Play finns filmer samlade om studier vid universitetet. Där finns bland annat en presentationsfilm om Studieverkstaden, tips från Rudi Bjerregaard, pedagogisk konsult på Stockholms universitet, och en film om hur du klarar studierna.

Individuell handledning

Om du efter att ha deltagit på ett seminarium på Studie- och språkverkstaden känner att du vill få mer information eller kanske har frågor om studieteknik som du vill ta enskilt är du välkommen att boka in en tid för ett personlig handledning. Här kan du läsa mer om personlig handledning.