Om en student behöver göra uppehåll i sina studier för en eller flera terminer kan studenten ansöka om det hos studierektorFör att få ett studieuppehåll beviljat behöver det föreligga giltigt skäl, till exempel sjukdom, föräldraledighet eller militärtjänstgöring. Skälet måste även styrkas med ett giltigt intyg.
 
Om studenten inte har något giltigt skäl är det möjligt att göra ett uppehåll eller avbrott på kurs och omregistrera sig någon annan termin. Observera dock att studenten då inte har någon garanterad plats på kursen.