Förutom vägledning gällande yrkes- och studieval kan du även få hjälp med studentutbyten, intyg, tillgodoräknanden och dispenser av olika slag. Har du speciella behov eller möter svårigheter kan du här också få hjälp med stödinsatser av olika slag.

E-postadress

studievagledare@socant.su.se