För att kunna tenta måste man

  1. Vara registrerad på kursen och anmäld till tentan.
  2. Vara anmäld till tentan om skrivningarna är anonyma.

Utöver detta ska man infinna sig i tid för skrivningen/inlämningen och kunna visa id.

För den som underkänns kommer ett omtentamenstillfälle att erbjudas.