Antalet konflikter i världen ökar. Inte sedan kalla krigets slut har så många människor dött i krig, och antalet väpnade konflikter är det högsta på femton år. Att förebygga konflikter innan de bryter ut räddar liv och minskar lidande. Det är möjligt, men ofta reagerar världssamfundet för sent, eller prioriterar militära insatser istället för preventiva lösningar.

Utmaningarna för fredsarbete är många, inte minst i så kallade transitionsländer. När en väpnad konflikt upphör innebär det inte nödvändigtvis början på en fredlig och stabil utveckling - tvärtom återfaller många länder i väpnade konflikter. Vad kan göras för att motverka den kraftiga ökningen av konflikter i världen? Vilka är utmaningarna kring prioriteringar, finansiering och nationellt ägarskap i det fredsbyggande arbetet? Vad kan vi lära av historien och hur kan det globala samfundet jobba framåt?

Datum: 23 september 2015, kl. 11.20-13.00
Plats: Postmuseum, Lilla Nygatan 6, Gamla stan