Terminen startar måndagen den 3 september.

Checklista

 • Gå in på: www.su.se/aktivera. Här aktiverar du ditt universitetskonto och beställer ditt universitetskort för att få tillgång till IT-tjänster.
 • Registrera dig:
  – på webben via minastudier.su.se under fliken Aktuell utbildning. Webbregistreringen öppnar 13 augusti och stänger 31 augusti (alla kurser och program i Socialantropologi) eller 30 augusti (kandidatprogrammet i Global utveckling) eller
  – genom att besöka Socialantropologiska institutionens studentexpedition (27-30 augusti, 13.00–15.00 rum B621). Kom ihåg att ta med dig legitimation!
 • Om du vill, gå med i en av Stockholms universitets tre studentkårer.

Ta gärna del av Studentavdelningens kompletta checklista genom att besöka Stockholms universitets Ny student-sida.

Du kan också läsa eller ladda ner foldern En lyckad terminsstart HT18.

 

Studenter. Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter

 

Vanliga frågor & svar

För dig som student på Socialantropologiska institutionen finns här samlat svar på allmänna studiefrågor och frågor om studier på grundnivå och avancerad nivå.

Välkomstdag

Studenter. Foto Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Fredagen den 31 augusti arrangeras Välkomstdagen i Aula Magna. Programmet bjuder på viktig information, praktiska tips och inspiration inför din tid som student vid Stockholms universitet.

Läs mer om dagen.

Biblioteksintroduktion för nya studenter

Den 5 september och den 13 september arrangerar Stockholms universitetsbibliotek en introduktion för nya studenter. Du får en genomgång av de viktigaste biblioteksfunktionerna:

 • Hitta och låna böcker
 • Boka grupprum
 • Kopiering och utskrifter
 • Hitta och få tillgång till e-böcker, e-tidskrifter och databaser

Läs mer på SUB:s sida.

Studera med funktionsnedsättning

Som ny student med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet är du välkommen till en introduktionskurs där bland annat följande presenteras: särskilt pedagogiskt stöd, talböcker, studiestrategier och studieteknik, akademiskt skrivande, tekniska studieverktyg och resursrum. Kursen ges mellan 28-30 augusti i Ekosalen, Studenthuset, campus Frescati.

För mer information och anmälan.

Mondo

Socialantropologiska institutionen använder Mondo som kursplattform för läsanvisningar och övrig kurskommunikation. Du kommer åt kursens sajt/plattform när du registrerat dig och aktiverat ditt universitetskonto. Logga in på Mondo.

Schema & kurslitteratur

Här hittar du information om alla kurser.

 

Studenter. Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter