Rapporten ”Svenskt medborgarskap - reglering och förändring i ett skandinaviskt perspektiv” är skriven av Mikael Spång och är en historisk översikt som belyser förändringarna i de skandinaviska ländernas medborgarskapsreglering.

Rapporten ”Vem blir medborgare och vad händer sen? Naturalisering i Danmark, Norge och Sverige” är skriven av redaktörerna Pieter Bevelander, Jonas Helgertz samt Anna Tegunimataka och Bernt Bratsberg.

På seminariet presenteras rapporterna och därefter följer en diskussion om resultat och slutsatser. Några frågor som lyfts är: Hur påverkar lagstiftningen den politiska gemenskapen för nya medlemmar? Vad gör att utrikes födda personer blir medborgare i ett nytt land? Påverkar det nya medborgarskapet den utlandsföddes ekonomiska integration?

Tid: tisdag den 8 september 2015, kl. 09.00-11.30
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm

Sista anmälningsdag är den 3 september.
Anmälan till: ju.delmi@regeringskansliet.se
Seminariet är kostnadsfritt.

För mer information.