Development talks
Development talks

Development Talks är en seminarie-serie som arrangeras av Sida ibland tillsammans med externa partners. Det är ett forum för kunskap och debatt om globalt utvecklingssamarbete. Biståndsexperter, partners i näringslivet och organisationer samt allmänheten bjuds in för att vara med och diskutera den snabba utvecklingen på området.

Läs mer om Development Talks på Sidas egen sida