Forskarskolan och avdelningen för beteendeskap och socialt arbete söker nu en doktorand med inriktning mot projektet ”Anpassningsstrategier, familjerelationer och psykisk hälsa hos nyanlända barn i tonåren”. Syftet med doktorandprojektet är att undersöka anpassningsstrategier, familjerelationer och psykisk hälsa hos barn i tidiga tonåren som tillsammans med vårdnadshavare beviljats uppehållstillstånd efter att sökt asyl.

Den sökande ska ha avlagt examen på avancerad nivå alternativt fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper. Den sökande ska ha en grundutbildning inom ett samhällsvetenskapligt program, till exempel socionomprogrammet, lärarprogrammet, psykologprogrammet, eller en utbildning där ämnen ingår som till exempel barn- och ungdomsvetenskap, migrationsstudier, psykologi, pedagogik, socialantropologi och sociologi.

Utbildning och arbetslivserfarenhet inom området migration och/eller barn, unga och familj är meriterande. Det är även meriterande att ha arbetat både med kvantitativa och kvalitativa metoder samt att ha tidigare erfarenhet av forskning, till exempel datainsamling, analysförfarande och rapport/artikelskrivning.

För mer information.