FBA

FBA erbjuder praktikplatser både på sitt kontor i Stockholm och på kontoret på Sandö utanför Kramfors. FBA söker praktikanter till följande delar av verksamheten:

  • Programmet för insatsförberedande utbildning, val och säkerhet i fält (Stockholm)
  • Programmet för internationella insatser och sekundering (Stockholm)
  • Programmet för kvinnor, jämställdhet och unga (Sandö)
  • Sekretariatet för Challenges Forum (Stockholm)
  • Programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser (Stockholm)
  • Programmet för säkerhetssektorreform (Stockholm)
  • Programmet för avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (Stockholm)
  • Programmet för rättsstatsuppbyggnad (Stockholm)
  • Programmet för forskning om fred, säkerhet och utveckling (Stockholm)
  • Programmet för dialog och fredsmedling (Stockholm)

För att kunna genomföra praktik på FBA behöver du en godtagbar huvudman som står bakom, vilket innebär att du studerar en poänggivande praktikkurs via högskola/universitet eller att du genomför praktiken via arbetsförmedlingen. Innan du börjar din praktik ska du kunna intyga att du är antagen eller registrerad på en praktikkurs alternativt att du är berättigad praktik genom arbetsförmedlingen. Praktikanter vid FBA är försäkrade av sin huvudman. Praktikperioden kan omfatta minst en halv termin (ca 10 veckor) men önskvärt är att praktikperioden omfattar en hel termin (ca 20 veckor). Praktiken genomförs på heltid.

Sista ansökningsdag: 10 mars.

För mer information.