Utrikespolitiska institutet (UI) är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor.

Inför höstterminen söker fyra av Utrikespolitiska institutets program varsin praktikant:

  • Inriktning Europa
  • Inriktning Ryssland
  • Inriktning Asien
  • Inriktning Global politik och säkerhet

Praktiktjänstgöringen är oavlönad och kan utgöra en del av en utbildning eller en arbetsmarknadsåtgärd. Ingår praktiken som en del av en utbildning ska den sökande befinna sig i slutskedet av sina studier. Praktikperioden bör omfatta cirka 20 veckor, med start i början av september. Exakt tidsram bestäms mellan praktikanten och Utrikespolitiska institutet.

Sista ansökningsdag: 4 april

För mer information.