Socialantropologi vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, utlyser en doktorandtjänst. Vid Institutionen för globala studier bedrivs socialantropologisk forskning inom en rad områden som på olika sätt berör kulturella och sociala processer i en globaliserad värld. Klimatfrågor, migration, religion, genus, kulturarv, teknologi, ekonomi, hälsa och ursprungsfolk är exempel på teman som forskare och lärare är engagerade i. Traditionellt utmärker sig ämnet vid institutionen av forskning som bygger på långvariga empiriska fältarbeten och deltagande observation. Vidare finns en stark förankring i det vardagsnära, och i hur de praktiker och erfarenheter som är centrala i människors dagliga liv samspelar med övergripande samhälleliga processer.

Tillträde: 2016-09-01

Sista ansökningsdag: 2016-02-01

För mer information.