Under år 3 i programmet i socialantropologi eller global utveckling (under första halvan av VT 2019), kan du välja att göra en fältstudie utomlands som underlag för din avslutande kandidatuppsats, genom ett så kallat MFS – Minor Field Study – som Sida ger stipendium för (27000 kr per student).

MFS-stipendiet gäller för studier i de flesta länder i det Globala Syd. Ansökningarna för stipendierna ska göras i början av höstterminen 2018, och måste därför förberedas redan under sommaren.

Välkomna till en informationsträff om MFS-stipendiet och vad som krävs för ansökan. Dessutom berättar två studenter som själva varit ute på MFS i våras om sina erfarenheter: Klara Nordström som går Kandidatprogrammet i Global utveckling och som gjort MFS i Goa, Indien; och Felicia Njie Sjögren som går Kandidatprogrammet i Socialantropologi och som gjort MFS i Uganda.

Ytterligare information