Kursen ger dig information om vilket stöd som universitetet erbjuder och om vilka möjligheter det finns till anpassningar av studierna. Du får information om låneregler kring talböcker och om hur du laddar ner dem. Kursen omfattar även arbetspass kring att skriva texter på universitetet, studievanor och grundläggande lästeknik. Du får också information om effektiva tekniska studieverktyg och information om fysisk tillgänglighet.

Ta del av kursens program.