Projektet studerar ungdomars och barns levnadsnivå, med ett särskilt fokus på socioekonomisk och etnisk ojämlikhet. Ämnen som ryms inom projektet är bl.a. integration, utbildning, barnfattigdom, familjestruktur, sociala relationer och mentalt välbefinnande. En central del av projektet är datasetet CILS4EU, som följer ungdomar i fyra länder över tid.

Som forskningsassistent i detta projekt arbetar du främst i programmet Stata med hantering, kodning och dokumentation av stora, och ibland komplexa, datamängder, men också andra forskningsrelaterade sysslor kan förekomma. I flera uppgifter kommer du att samarbeta med externa forskargrupper och delta i internationellt komparativa projekt. Egen forskning som faller inom projektets ramar kan ingå.

Tjänsten är tidsbegränsad och kan omfatta maximalt tre år under förutsättning att extern finansiering ges. Omfattning (hel- eller deltid) enligt överenskommelse. Någon andel av tjänsten kan komma att förläggas till Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms universitet.
 
Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning av din bakgrund och din lämplighet för tjänsten, ett CV, betyg från kurser på eftergymnasial nivå (t.ex. ett LADOK-utdrag som inkluderar information även om delkurser), samt namn och telefonnummer till minst två referenser som vi kan kontakta vid behov. Bifoga också eventuell avslutad kandidat- och/eller magisteruppsats.

Sista ansökningsdag: 20 augusti.

För mer information.