Programmet behandlar vår tids stora folkhälsoutmaningar ur internationella och nationella perspektiv. Politiker, forskare och biståndsarbetare kommer presentera olika lösningar på hur världen bäst bör möta kommande utmaningar som en accelererande befolkningsökning, klimatförändringar och urbaniseringstrenden, allt i relation till folkhälsa.

Konferensen är en plattform för dialog och kunskapsspridning. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om avgörande hälsofrågor och hur forskare, företag, beslutsfattare och organisationer kan bidra till hållbara lösningar.

Deltagande är kostnadsfritt men kräver anmälan.

När: 09.00 – 16.00, 15 oktober 2015
Var: Clarion Hotel Sign, Stockholm

För mer information och anmälan.