Här förljer en lista på utannonserade praktikplatser för vårterminen 2017. Observera de olika ansökningsdagarna.

 • Praktikanter till Statsrådsberedningens EU-kansli - Policy och EU-samordning
  Sista ansökningsdag:
 • Praktikant till rättssektionen vid Statsrådsberedningens EU-kansli
  Sista ansökningsdag: 18 oktober 2016
 • Praktikanter till Planeringsstaben vid Utrikesdepartementet
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till Utrikesdepartementets Protokoll
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till enheten för Konsulära och Civilrättsliga ärenden vid Utrikesdepartementet
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till EU-enheten vid Utrikesdepartementet
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till enheten för Mellanöstern och Nordafrika vid Utrikesdepartementet
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till Europakorrespondentenheten vid Utrikesdepartementet
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till Enheten global agenda vid Utrikesdepartementet
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till enheten för Internationellt Utvecklingssamarbete vid Utrikesdepartementet
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till Afrikaenheten vid Utrikesdepartementet
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till enheten för Asien och Oceanien vid Utrikesdepartementet
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till enheten för Europeisk Säkerhet vid Utrikesdepartementet
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till Utrikesdepartementets rättssekretariat
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikant till Amerikaenheten vid Utrikesdepartementet
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till Enheten för Internationell Handelspolitik och EU:s inre marknad vid Utrikesdepartementet
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till svenska ambassaden i Haag
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till enheten för FN politik vid Utrikesdepartementet
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till Utrikesdepartementets enhet för konfliktfrågor och humanitär politik
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till Sveriges ambassad i Wien/FN-representationen
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till enheten för Östeuropa och Centralasien vid Utrikesdepartementet
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till svenska ambassaden i Rom
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikant till svenska ambassaden i Ankara
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till enheten för Främjande och hållbart företagande vid Utrikesdepartementet
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till den svenska OSSE-delegationen i Wien
  Sista ansökningsdag: 13 oktober 2016
 • Praktikanter till enheten för Nedrustning och icke-spridning vid Utrikesdepartmentet
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till Kommunikationsenheten vid Utrikesdepartementet
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till Utrikesdepartementets enhet för Folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikant till svenska ambassaden i Abu Dhabi
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikant till svenska ambassaden i Rabat
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikanter till svenska ambassaden i London
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Praktikant till svenska ambassaden i Lissabon
  Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
 • Högskolepraktikanter till Kulturdepartementet
  Sista ansökningsdag: 14 oktober 2016
 • Högskolepraktikanter till Socialdepartementet
  Sista ansökningsdag: 11 oktober 2016

Läs om hur du skickar in din ansökan.