Riksdagens utredningstjänst erbjuder under höstterminen 2016 praktik för studenter. Som praktikant får du möjlighet till kompetensbyggande i sak- och metodfrågor och kunskaper om arbetet i riksdagens utskott och kammare. Sista ansökningsdag är den 7 mars.

För mer information.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift är att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Sista ansökningsdag för praktik hösten 2016 är den 31 mars.

För mer information.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Nyttiga länkar