Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram men administreras av Universitets- och högskolerådet som riktar sig till studenter på grundutbildningsnivå. 

Genom MFS-programmet kan du som är i slutet av din utbildning samla material till din uppsats eller ditt examensarbete på plats i ett utvecklingsland. Under minst åtta veckor studerar du frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till.

MFS-stipendiet är 27 000 kronor som du kan användas för bland annat resor, boende, vacciner och visum. Stipendiet är inte avsett att täcka alla utgifter under tiden utomlands, utan behöver kompletteras med till exempel studiemedel från CSN.

Läs mer om MFS och hur du ansöker.

Ansökningsomgångar

Höstterminen 2018 för utresa VT 2019 (för kandidatstudenter):

30 augusti – 18 september (besked lämnas cirka fyra veckor efter avslutad utlysning)
17 oktober – 31 oktober (besked lämnas cirka fyra veckor efter avslutad utlysning)

Informationstillfällen

Stockholms universitets studentavdelning annordnar informationstillfällen:

28 augusti Webinar om Minor Field Studies

6 september Informationsmöte Minor Field Studies

12 september Webinar om Minor Field Studies

Ytterligare information

För dig som läser kandidatprogrammet i Socialantropologi.

För dig som läser kandidatprogrammet i Global utveckling.