Onsdagen 15 april kl 03.00-13.00 sker planerat underhåll på Mondo. Under tiden för underhållet kommer du inte kunna logga in i Mondo.

Har du frågor om uppdateringen: kontakta Helpdesk.