Sida ger genom sitt Minor Field Study-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Sedan 2017 är programmet centraliserat vilket innebär att ansökan och programhantering sköts av Studentavdelningen vid Stockholms universitet. Däremot måste den akademiska förankringen fortfarande finnas mellan student och institution (till exempel handledning).

Nästa MFS-ansökan är öppen 3 april-2 maj, 2018. Då tas ansökningar emot för fältstudier under HT 2018 och VT 2019.

MFS-stipendier för fältstudier 2018/2019 kommer också att lysas ut under höstterminen 2018. Men du som läser masterprogrammet i socialantropologi uppmanas att söka i ansökningsomgången 3 april-2 maj för att kunna förbereda dig för ditt fältarbete.

Läs mer om MFS samt webinars 26 mars och 3 april och informationsmöte 20 april

Viktig information för sig som student

Studerar du på kandidatprogrammet i Global utveckling? Läs mer om MFS här.

Studerar du på Socialantropologiska institutionens kandidat- eller masterprogram? Läs mer om MFS här.

Ansökningsomgångar

Vårterminen 2018 för utresa HT 2018 och VT 2019 (för masterstudenter)

  • 3 april – 2 maj, 2018

Höstterminen 2018 för utresa VT 2019 (för kandidatstudenter)

  • 30 augusti – 11 september, 2018 (besked om beslut 26/9)
  • 30 oktober – 13 november, 2018 (besked om beslut 30/11)