Operation 1325

Operation 1325 arbetar för att främja kvinnors inflytande i säkerhetspolitik och fredsprocesser i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och arbetar med ömsesidig kapacitetsutveckling tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer i konfliktländer, framför allt i Mellanöstern och Nordafrika, Albanien, Turkiet och Colombia.

Operation 1325 bedriver också påverkansarbete i Sverige för att kvinnors perspektiv på säkerhet ska genomsyra allt svenskt fredsbyggande arbete, samt EU och FN för kvinnors rätt till säkerhet och delaktighet i beslutsfattande.

Dina huvudsakliga uppgifter som praktikant:

  • Bistå i de internationella projekt som organisationen bedriver
  • Omvärldsbevakning kring frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet.
  • Informationsarbete: skriva artiklar till webb och sociala medier, framställning av informationsmaterial.
  • Delta i analys och sammanställa studier och rapporter på svenska och engelska.
  • Representera organisationen i diverse utåtriktade aktiviteter som seminarier och mässor.

Sista ansökningsdag: 15 mars.

För mer information.