Innan du registrerat dig nås du inte av Mondoutskick med kursinformation. Observera att du även måste omregistrera dig för kurser som du ska göra omtentanem på under senare terminer. Utan registrering för kursen kan dina poäng inte rapporteras in i Ladok.

Registrera dig antingen på webben mitt.su.se under fliken Mina studier (7-18 januari), eller genom att besöka Socialantropologiska institutionens studentexpedition (14-17 januari, 13.00–15.00, rum B621, Södra huset, hus B, våning 6). Kom ihåg att ta med dig legitimation!

Registrering (Kandidatprogrammet i Socialantropologi, Masterprogrammet i Socialantropologi)

Registrering (Kandidatprogrammet i Global utveckling)