FUF förmedlar ett 60-tal praktikplatser till universitetsstudenter varje år. Praktiken sker på företag, myndigheter och organisationer som arbetar med globala utvecklingsfrågor. Parallellt med praktiken erbjuds praktikanterna även kompetensutveckling. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärskurs. FUF:s praktikantprogram finansieras av Sida.

Just nu ligger 13 platser uppe och fler praktikplatser är på väg! Praktikerna är på heltid och under en termin. Alla praktikplatser är reserverade för universitetsstuderande FUF-medlemmar och endast kan sökas genom FUF. För att kunna bli aktuell för praktik krävs att du är inskriven vid ett svensk universitet eller högskola och kan tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng.

Skicka in din ansökan så snart som möjligt, rekryteringsarbetet startar redan vecka 40! Du behöver bara skicka in en enda ansökan, FUF matchar sedan din ansökan mot alla praktikplatser som de förmedlar.

Läs mer om FUF:s praktikantprogram och de lediga platserna.

Läs mer om kursen Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi (30 hp).