Praktikens tid anpassas efter önskemål hos studenten, men kan omfatta maximalt höstterminen 2015.

På Enheten för regional utveckling ryms frågor som regional tillväxt och hållbar utveckling. Där finns också områden som jämställdhetsintegrering, mänskliga rättigheter, samt insatser mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och det är dessa områden som praktiken omfattar. Länsstyrelsen har uppdrag att verka för att den nationella jämställdhetspolitiken och politiken mot diskriminering och för mänskliga rättigheter blir verklighet i länet.

Sista ansökningsdag: 30 juni.

För mer information, se bifogad pdf.