Som praktikant kommer du att vara delaktig i Svalornas utvecklingsprogram och aktivt delta i arbetet med deras lokala samarbetsorganisationer. Under din praktikperiod kommer du att lära dig mer om utvecklingsarbete och du får en inblick i hur svenskt utvecklingssamarbete fungerar i praktiken.

Som kanslipraktikant kommer du att delta i arbetet med Svalornas medlemmar och frivilliga. Du kommer att få erfarenhet av föreningsarbete och utvecklingsfrågor, möjlighet att delta vid olika evenemang och bidra till att utveckla intresset och engagemanget för utvecklingsfrågor i Latinamerika.

Läs mer om praktikplatserna och hur du ansöker.