rfsu

Projektet är ett folkbildande projekt kopplat till FN:s globala utvecklingsmål och Agenda 2030. Du arbetar nära och får handledning av projektansvarig hos RFSU. Exempel på arbetsuppgifter som du kan komma att arbeta med är:

  • Kartläggning av målgruppen unga personer med ett intresse av globala utvecklingsfrågor.
  • Marknadsföring av projektet gentemot målgruppen.
  • Arbete med innehållet i de folkbildande aktiviteterna.
  • Arbete med utbildnings- och metodkoncept för dem som håller i utbildningar/aktiviteter inom projektet, samt kartläggning av tänkbara utbildare inom projektet.
  • Omvärldsbevakning av Agenda 2030.

Praktiken är på heltid under minst 10 veckor, med start i mitten av september 2018.

Sista ansökningsdag: 13 maj 2018.

För mer information.