I praktiken ingår att vara behjälplig inom flera delar av verksamheten. Arbetet utformas till stor del efter den kompetens som praktikanten själv innehar.

Exempel på arbetsuppgifter

  • Assistera generalsekreterare, verksamhetschef och projektledare i det dagliga arbetet
  • Uppdatera och skapa innehåll till Teskedsordens sociala medier kanaler och hemsida
  • Bevaka vad som skrivs och uppmärksammas på temat tolerans, fanatism, främlingsfientlighet, rasism, nazism, homofobi etc. och förmedla relevant information till verksamhetschefen
  • Organisera utskick till kommunalpolitiker, skolpersonal m.fl.
  • Medverka på utvalda föreläsningar, seminarier, event etc. som arrangeras av Teskedsorden eller som Teskedsorden är inbjuden till
  • Skriva introduktion till ansökningsförfarande för projektbidrag
  • Assistera i det administrativa arbetet

Rekrytering sker löpande.

För mer information.