Utöver de annonserade platserna förmedlas även fler praktikplatser, ca 12 per termin. Kontakta Internship Solutions Kenya för mer information.

Aktuella annonser just nu:

  • Jämställdhet och kvinnors rättigheter
  • Mänskliga rättigheter och rättvisa
  • Flyktinghjälp i Östafrika
  • Human Rights for people living with HIV/AIDS
  • Kvinnorättsorganisation med fokus på GBV och FGM
  • Ungdomars SRHR i Afrika
  • Access to Justice
  • Urbana flyktingars situation

För mer information och ansökan.