Föreningen för Utvecklingsfrågor

Är du student och intresserad av globala frågor och utvecklingssamarbete? Vill du utöver dina teoretiska studier få inblick i vad som sker på arbetsplatser som sysslar med dessa frågor? Välkommen att söka Föreningen för Utvecklingsfrågors praktikantprogram!

FUF förmedlar ett 70-tal praktikplatser till universitetsstuderande medlemmar varje år. Praktiken sker på företag, myndigheter och organisationer som arbetar med globala utvecklingsfrågor. I dagsläget erbjuder FUF inga utlandspraktiker utan endast praktikplatser i Sverige.

Du gör praktik på heltid och parallellt med praktiken erbjuds du kompetensutveckling. Du deltar i en skräddarsydd förberedelsekurs i Härnösand och får möjlighet att gå på nätverksträffar där du aktivt kan börja bygga ditt professionella nätverk. Du får även delta på inspirationsträffar där du får tips på vilka möjligheter som finns för att jobba med globala utvecklingsfrågor.

För mer information.