Föreningen för Utvecklingsfrågor

Är du student och intresserad av globala frågor och utvecklingssamarbete? Vill du utöver dina teoretiska studier få inblick i vad som sker på arbetsplatser som sysslar med dessa frågor? Välkommen att söka Föreningen för Utvecklingsfrågors praktikantprogram!

FUF förmedlar ett 70-tal praktikplatser till universitetsstuderande medlemmar varje år. Praktiken sker på företag, myndigheter och organisationer som arbetar med globala utvecklingsfrågor. I dagsläget erbjuder FUF inga utlandspraktiker utan endast praktikplatser i Sverige.

För att kunna söka till praktikplatserna FUF förmedlar behöver du:

  • vara inskriven på ett svenskt universitet/högskola
  • läsa 30 hp praktik (15 hp räcker tyvärr inte)
  • vara medlem i FUF (studentmedlemmar betalar 150kr/år)

För mer information.