Stipendierna är individuella och riktar sig till svenska medborgare för två veckors till tre månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige.

Studenter som ska skriva examensarbeten på kandidat- och mastersnivå är välkomna att söka. Besök i Japan ska ske under perioden 1 mars 2017 till februari 2018.

Sista ansökningsdag: 1 december.

För mer information.