Sweden Research ger ett stipendium om 10 000 kronor för en kandidatuppsats som identifierar något som förklarar framgångsrikt flyktingmottagande.

Förutom pengarna får vinnaren också presentera sin uppsats på ett öppet seminarium arrangerat av Sweden Research. Uppsatsen publiceras också av Sweden Research, om författaren eller författarna önskar detta.

Skicka in ämnet för din uppsats senast den 11 december.

Bidragen bedöms av en jury bestående av analytiker från Sweden Research, forskare och experter inom flyktingmottagande. Är det två personer som är författare till kandidatuppsatsen får de halva stipendiebeloppet var.

Läs mer om stipendiet.