Syftet med stipendiet är att erbjuda en 1-månads vistelse vid Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala och tillgång till institutets bibliotekssamlingar samt att skapa länkar till befintlig forskning vid institutet.

Masterstudenter, doktorander och postdoktorer som bedriver Afrika-orienterade studier/forskning i samhällsvetenskap och humaniora och är anslutna till universitet och forskningscentra i Sverige, Finland och Island är behöriga sökande, oavsett medborgarskap.

Sista ansökningsdag: 16 oktober.

För mer information.