Sverige-Amerika Stiftelsen

Stiftelsen delar ut stipendier från olika stipendiefonder, privatpersoner eller företag. Samtliga söks tillsammans, det går inte att söka specifika stipendier för sig utan Stiftelsen tar emot samtliga sökande och avgör sedan vilka som tilldelas, och var dessa stipendiemedel kommer ifrån.

Kriterier

  • Sökande måste vara svensk medborgare.
  • Sökande måste ha en avlagd grundläggande examen (minst en kandidatexamen) från universitet/högskola eller motsvarande (såväl svenska som utländska universitetsutbildningar godkänns).
  • Examensbevis/Diploma krävs.
  • Stipendium kan sökas inom alla ämnesområden.
  • Den sökande behöver inte vara antagen till önskat universitet vid ansökningstillfället (Gäller främst magisterstudier).
  • Den sökande skall själv ordna antagning samt ombesörja alla praktiska arrangemang i samband med utlandsvistelsen, inkl. försäkring, visum, bostad, etc.
  • Stipendium kan sökas för magister-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada.
  • Studierna för vilket stipendium sökes skall pågå under 6-12 månader, och minst två terminer, under perioden 1 juli  till 30 juni för aktuell utlysningsperiod.

Deadline: Den digitala delen av ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 14 september 2018, kl. 23:59. 

För mer information.