Sommarskolan, som äger rum i Tianjin i Kina, ges av College of Humanities, Arts, and Social Sciences vid NTU (Nanyang Technological University) – ett av Stockholm universitets partneruniversitet. Utbildningen ges på engelska av lärare från NTU och andra partneruniversitet till NTU.

Du har möjlighet att läsa två av följande tre kurser:

  • The Great Ideas
  • Ecological Enlightenment
  • Social and Environmental Sustainability

Stipendiet på US$3,500 täcker kursavgift, boende och en study tour. Levnadskostnader och resa bekostar studenten själv.

Studenter som genomfört sommarskolan har möjlighet att ansöka om tillgodoräknande av kursen vid Stockholms universitet.

Läs mer sommarskolan. Brochure Summer Prog in China 2016 (1125 Kb)

För dig som vill söka

För att söka till sommarskolan måste du vara aktivt heltidsstuderande student på kandidatprogrammet i Socialantropologi eller kandidatprogrammet i Global utveckling.

Bifoga följande i din ansökan:

  • Namn
  • Personnummer
  • Kontaktuppgifter
  • Ett aktuellt resultatintyg från Ladok.
  • Ett motiveringsbrev innehållande ditt intresse för sommarskolan och dess betydelse för dina studier (max en A4-sida).

Komplett ansökan skall vara Lina Lorentz, lina.lorentz@socant.su.se, tillhanda senast tisdagen den 8 mars 2016. Ange NTU sommarskola i ämnesraden.

Intervju med deltagare i sommarskolan 2014

Sommaren 2014 läste två studenter från Socialantropologiska institutionen på NTU:s sommarskola. Susanne Holm och Dennis Forsgren berättar i den här intervjun om sina intryck och erfarenheter från Kina.

Sommarskola i Kina gav nya perspektiv.