Syftet med stipendiet är att uppmuntra högskolestuderande som i sitt uppsatsarbete behandlar frågor om jämställdhet- och/eller mångfald ur ett för branschen intressant perspektiv.

Sista dag för att söka 2016 års stipendium är den 19 augusti 2016.

För mer information.