I arbetet med att skapa sociala trygghetssystem har kontantöverföringar till fattiga hushåll ökat. Svenskt stöd till sociala trygghetssystem har också vuxit, inte minst i Afrika söder om Sahara. Ändå är kunskapen om fördelarna begränsade, och det finns inget systematiskt sätt i hur Sverige, genom Sida, stödjer dessa initiativ.

Nästa Development Talks har rubriken ”Social protection system as a way out of poverty”. Det äger rum fredagen den 11 mars, kl. 9.00 – 11.40. Sista dag för anmälan är den 8 mars.

Läs mer om seminariet och hur du anmäler dig.

Development Talks är en seminarie-serie som arrangeras av Sida (ibland tillsammans med partners). Det är ett forum för kunskap och debatt om globalt utvecklingssamarbete. Biståndsexperter, partners i näringslivet och organisationer samt allmänheten bjuds in för att vara med och diskutera den snabba utvecklingen på området.