Sveriges alla lärosäten fortsätter i snabb takt att under 2018 gå över till nya Ladok. Detta påverkar alla universitetets system som har kopplingar till Ladok, bland annat Mondo. Det som händer när Ladok tillfälligt stängs ner för att släppa på ett nytt lärosäte, uppdateras eller säkerhetskopieras, är att våra andra system tappar kontakten med Ladok vilket gör att kurssajter tillfälligt försvinner för studenterna. När Ladok är uppe igen blir kurssajterna åter tillgängliga inne i Mondo.

Om du råkar ut för att inte hitta dina kurssajter i Mondo, prova igen efter några timmar. Om du har inlämningsuppgifter som ska lämnas i Mondo kan det vara bra att vara ute i extra god tid. Kvarstår problemet, gör då en felanmälan via Serviceportalen.

Håll också ett öga på IT:s driftinformation, där ser du aktuella och kommande störningar på Stockholms universitets IT-system.

Här svarar Stockholms universitets IT-avdelning på några frågor kring problemen med Ladok och Mondo som har identifierats.