Är du intresserad av mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor och Latinamerika? Sök praktik på Svalornas kansli i Stockholm eller hos deras lokala samarbetsorganisationer i Bolivia och Peru!

Praktik i Bolivia eller Peru

Som praktikant kommer du att vara delaktig i Svalornas utvecklingsprogram och aktivt delta i arbetet tillsammans med Svalornas lokala samarbetsorganisationer. Under din praktikperiod kommer du lära dig mer om utvecklingsarbete och få en inblick i hur svenskt utvecklingssamarbete fungerar i praktiken. Som utlandspraktikant för Svalorna LA är du med i Universitets- och högskolerådets (UHR) praktikantprogram, som finansieras av Styrelsen för internationellt samarbete (Sida).

Praktik på Svalornas kansli i Stockholm

Som kanslipraktikant kommer du att delta i arbetet med Svalornas medlemmar och frivilliga.
Du kommer att få erfarenhet av föreningsarbete och utvecklingsfrågor, möjlighet att delta vid olika evenemang och bidra till att utveckla intresset och engagemanget för utvecklingsfrågor i Latinamerika.

Sista ansökningsdag: 18 mars (intervjuer sker löpande).

För mer information.