FN

Till kontoret i Stockholm söks en praktikant för höstterminen 2018. Praktikanten ska arbeta självständigt med textproduktion och annan assistans åt Världshorisonts redaktör och förbundets innehållsansvariga för digitala kanaler. Tidningen Världshorisont ges ut av FN-förbundet och skickas till medlemmar och prenumeranter fyra gånger per år. Hemsidan fn.se och övriga digitala kanaler underhålls och uppdateras löpande.

Praktiken är på heltid under höstterminen 2018.

Sista ansökningsdag: 30 april.

För mer information.