Praktik

Det finns flera möjligheter att göra praktik under din utbildning. Läser du kandidatprogrammet i Socialantropologi kan du under år 2, breddningsåret, välja att läsa kursen ”Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi”. Samma terminslånga kurs erbjuds också som fristående kurs. Sista ansökningsdag är 15 oktober, och du söker via antagning.se.

Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi

Läser du kandidatprogrammet i Global utveckling finns valet att göra praktik under den sista terminen i programmet (termin IV). Du väljer då ”Praktik” som delkurs ett (15 hp), det vill säga från mitten av januari till drygt mitten av mars, då du måste vara tillbaka för att börja nästa delkurs.

Praktik under Global utveckling IV

Ytterligare information och studentintervjuer

Mer information om praktik finns på webben under Studieinformation för Global utveckling. Där kan du få tips om korta och långa praktikplatser (i Sverige och utomlands), vilka möjligheter det finns att söka stipendium och vilken sorts försäkring som du täcks av under din tid som praktikant.

Du hittar också intervjuer med före detta studenter på kandidatprogrammet i Global utveckling.

Dag Loit ville se hur transnationella företag arbetar med samhällsansvar och utvecklingsfrågor. Därför sökte han praktik på Toyota Material Handling Manufacturing i Stockholm. – För mig handlade det om att få en mer nyanserad bild av utvecklingsarbetet, säger Dag Loit.

Intervju med Dag Loit

Aliisa Vulli ville kombinera praktik med en utlandsvistelse och hittade praktikplats på NOHO Associates, en norsk NGO med kontor i Kampala, Uganda.

Intervju med Aliisa Vulli

Elvira Skagerlind valde att under sin tid som praktikant samla in material till sin kandidatuppsats.

Intervju med Elvira Skagerlind

Visa att du är engagerad! Det rådet ger Ingvild Brodtkorb studenter som gör praktik inom ramen för sin utbildning. – På så sätt kan du få mer omväxlande arbetsuppgifter och möjlighet att lära dig så mycket som möjligt, säger hon.

Intervju med Ingvild Brodtkorb