Nu finns möjligheten att inom ramen för forskningsprojektet ”Global foresight: Anticipatory governance and the making of geo-cultural scenarios” avgränsa ett specifikt område för fördjupade studier och skriva din uppsats. För mer information, vänligen kontakta professor Christina Garsten (christina.garsten@socant.su.se) som leder projektet.

Läs om projektet Global foresight.