Fanny Ambjörnsson
Fanny Ambjörnsson

Föreläsningen ”När du blir stor och gifter dig. Om ålder, heteronormativitet och genus” utgår från ett forskningsprojekt där Ambjörnsson, tillsammans med Janne Bromseth, studerat livsvillkor och motståndsstrategier bland två generationer hbtq-personer. Fokus ligger på hur föreställningar om ålder, tid och normativa livslopp är sammankopplade med en normerande sexualitet – och vad som händer med de personer som hamnar i dess periferi.

Datum: Måndag den 7 september
Tid: Kl. 19.00
Plats: Tensta konsthall

För mer information.